Tahkoluodon merituulipuisto 2015

Merituulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 9.2.2015 oikeusvaikutteisena.

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-31.12.2013.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 5.4.-5.5.2014.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 11.10.-10.11.2014.
  • KV hyväksynyt 9.2.2015.
  • Lainvoimainen 5.8.2015.

Lainvoimainen kaava

Virtuaalimallit

Ympäristövaikutusten arviointimenettely