Luvian ja Porin Oosinselkä-Martinpalo-Hangassuo -tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Luvian ja Porin Oosinselkä-Martinpalo-Hangassuo -tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty Porin osalta (kv) 26.5.2014 oikeusvaikutteisena.

Kuntien yhteisen suunnitelman mukaan Luvian ja Porin Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon osayleiskaava suunniteltiin 31 tuulivoimalan paikkaa varten. Voimaloista viisi sijaitsee Porin kaupungin alueella. Osayleiskaava hyväksyttiin kuntien valtuustoissa vuonna 2014. Vuoden 2017 alusta Luvia liittyi Eurajoen kuntaan.

Kaavan vaiheet

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2011, tarkistettu 25.4.2012.
  • Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 11§ mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin myös YVA:sta ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta pidettiin 1.2.2012.
  • Osayleiskaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.5-2.7.2012. Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 11.6.2012 Luvian Tasalassa.
  • Osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä ja lausunnoilla 1.6.-1.7.2013.
  • Lausuntojen ja muistutusten johdosta osayleiskaavaehdotusta muutettiin siinä määrin, että Luvian kunnanhallitus päätti 18.11.2013 ja Porin kaupunginhallitus 25.11.2013, että ehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi, ja että siitä pyydetään vielä tarpeelliset lausunnot.
  • Muutettu osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä 30.11.2013-3.1.2014.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan Porin kaupungin aluetta koskevalta osalta 26.5.2014 ja kaava on siltä osin lainvoimainen 15.7.2014.
  • Luvian kunta hyväksyi osayleiskaavan Luvian kunnan aluetta koskevalta osalta 18.6.2014.
  • Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi valitukset 3.9.2015.
  • Lainvoimainen Luvian osalta 23.9.2015.

Kaavan asiakirjat

Selvitykset