Kuulutus ja nähtävilläolo

Kuulutus

Kuulutus on tapa kertoa kuntalaisille vireillä olevista asioista.

Kaupungin ilmoitukset julkaistaan julkisessa tietoverkossa osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tulosta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille. Kuulutus on lisäksi nähtävänä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Nähtävilläolo

Nähtävilläoloajan päivämäärät ilmoitetaan kuulutuksessa.

Kaavahankkeiden vähimmät nähtävilläoloajat ovat 14 tai 30 päivää. Nähtävilläolopäiviksi lasketaan kaikki kalenteripäivät. Kaavahankkeen ulkopaikkakuntalaisia osallisia tiedotetaan nähtävilläolosta kirjeitse viikkoa ennen nähtävilläoloajan alkua.

Kaavat julkaistaan liitteineen kaupungin asianhallinnan julkaisusivustolla.

Kaavoituksen kuulutuksista on näkyvillä ajankohtaiset nähtävänä olevat kaavat. Kun kuulutusaika on päättynyt, kuulutuksen voi lukea kaavan asiakirjoista.

Nähtävilläoloajan kuuleminen

Nähtävilläoloaikana osalliset ja kuntalaiset voivat esittää mielipiteitään ja muistutuksia kaavahankkeesta. Nähtävilläolevien hankkeiden asiakirjat ovat arvioitavissa Porin kaupungin verkkosivuilla ja asiakaspalvelussa (Porin Leijona, Yrjönkatu 6).

Luonnosvaiheen mielipiteet voi esittää kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostitse. 

Porin kaupunki / kaavoitus
PL 121 (käyntiosoite: Yrjönkatu 6)
28101 PORI
kaupunkisuunnittelu@pori.fi

Ehdotusvaiheen mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kirjallisena nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

Porin kaupunki / kaavoitus
PL 121 (käyntiosoite: Yrjönkatu 6)
28101 PORI

Mitä kuulutetaan?

Kaavoituksen yhteydessä kuulutetaan hankkeen vireilletulo ja sen yhteydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Edelleen kuulutetaan nähtäville kaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä vahvistumispäätökset. Myös laadultaan tai laajuudeltaan merkittävät suunnittelutarveratkaisut tai poikkeamispäätökset kuulutetaan nähtäville, vaikka hakija olisikin kuullut naapureitaan jo ennakkoon.

Katso tarkemmin kaavoituksen käsittelystä ja vaiheista.