Vireillä olevat yleiskaavat

Vireilletulovaihe:

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pohjois-Poriin, Pohjajoen ja Uksjärven väliselle alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Katso kaavan asiakirjat.

Luonnosvaihe:

TAHKOLUOTO – PAAKARIT OSAYLEISKAAVA

Tahkoluoto−Paakarit osayleiskaava 2040 laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Se korvaa rajatulla alueella oikeusvaikutuksettomana laaditun Reposaari−Lampaluoto−Ämttöö osayleiskaavan (KV 24.3.1997). Katso kaavan asiakirjat.

YYTERINNIEMEN OSAYLEISKAAVA

Porin Yyterinniemelle ja sitä ympäröivillä Kokemäenjoen suistoalueelle ja Preiviikinlahdelle ranta-alueineen laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa Meri-Porin osayleiskaavan 1999 ja Natura-alueiden osalta Porin yleiskaavan 1984. Alueen koko on noin 150 km², josta maata noin 90 km². Katso kaavan asiakirjat.

Ehdotusvaihe:

– –