Noormarkku-Toukari 2015

Noormarkku-Toukari osayleiskaava on hyväksytty 15.6.2015 oikeusvaikutteisena.

Kaavan vaiheet

  • Vireille 18.10.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.10.-8.11.2010.
  • Luonnos 20.1.2012, nähtävillä 21.1.-20.2.2012.
  • Kaupunginhallituksen päätös osayleiskaavaehdotuksen nähtävilleasettamisesta 30.9.2013.
  • Osayleisaavaehdotus nähtävänä 5.10.-4.11.2013. 
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.6.2015.
  • KV määrännyt 28.9.2015 §106, että KV:n päätöstä 15.6.2015 § 63 ei muuteta ja määrää samalla (MRL 210 §) päätöksen tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitus ja oikaisukehotus eivät kohdistu (a-alue).
  • Kuulutettu 11.11.2015.
  • Valitus ja oikaisukehotus eivät tuoneet kaavaan muutosta, jonka johdosta 15.6.2015 kaupunginvaltuuston hyväksymä kaava on saanut lainvoiman 1.2.2017.

Selostus

Lainvoimainen kaavakartta

Kaavamääräykset

Liitteet