Selvityksiä

Porin kaupunki tilaa tai tuottaa erilaisia aineistoja, selvityksiä ja suunnitelmia kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun tueksi. Suuri osa selvityksistä on rajattu kaavoitettaviin kohteisiin, ja ne ovat kaavojen asiakirjoissa. Laajemmat selvitykset ja taustamateriaalit alla.

Porin kaupungin maapoliittinen ohjelma.

Tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040, raportti 2021.
– Ramboll Oy.

Korkean rakentamisen selvitysraportti 2019.
– Ramboll Oy.

Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojekti 2000raportti.
– Porin kaupunkisuunnittelu.

Rakennusinventointeja selattavissa Y-Pakki -sovelluksessa, Y-Pakki.
– Satakunnan Museo.

Porin ruutukaavakeskusta, modernin rakennusperinnön inventointiraportti 2019.
– Porin kaupunkisuunnittelu ja Satakunnan Museo.

Maapoliittisten ohjelmien tarkastelu ja suositukset ohjelman uudistamiseen Porissadiplomityö 2020.
– Aalto-yliopisto, Hannu Lammi.

Luontokokemukset ja hyvinvointi arjen ympäristössäopinnäytetyö 2020.
– HAMK, Heli Nukki.