Nähtävillä olevat kaavat siirtyvät

Verkkosivuilla aiemmin olleet vireillä olevat kaavat löytyvät jatkossa asianhallinnan julkaisujärjestelmän kaavat-välilehdeltä, osoitteesta https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat. Kyseisen julkaisujärjestelmän käyttöönotto tapahtuu samaan aikaan nettisivu-uudistuksen kanssa. Tämä voi tuottaa joidenkin aineistojen julkaisuviiveitä, kuitenkin siten, että vähintään nähtävillä olevat aineistot löytyvät verkosta.

Tarvittaessa voit pyytää kaava-aineistoja sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi.